Home | Photo Video Galleries


Rochester, NY


Chiếu thử phim: Phần 2

Đại Lễ Phật Đản tại Thiền Tự Vạn Hạnh

Phật Lịch 2552


GinnyNguyen.com & CHN Production đã tặng Thiền Tự Vạn Hạnh dvd của Đại Lễ Phạt Đản để làm bản sao tặng cho quý đồng hương.

Để biết thêm chi tiết về 1 giờ 17 phút DVD xin liên lạc Thiền Tự Vạn Hạnh (585) 235-0712

The proceeds are donated to Van Hanh Temple's renovation.Video Highlights - Part Two

Click on the below PLAY button to view videoClick here to view Video Part One

View pictures of Vesak

View pictures of Vu Lan Festival