Home | Photo Video Galleries


Sunday, Aug. 24th, 2008, Rochester, NY


Ca sĩ Lâm Quỳnh Như, Vietnamese Idol 2006, trình bày nhạc phẩm Vọng Vu Lan tại Chùa Thanh Tịnh vào ngày Đại Lễ Vu Lan (Vietnamese Mother's Day)


Click on the below PLAY button to view the 5-minute video


View photos of Vu Lan Festival at Thanh Tinh Temple